Gården

I den småländska lövskogen ligger en stormansgård från femtonhundratalet. Den är nybyggd men material och byggteknik är som för femhundra år sedan. Det är nästan så att man väntar att Nils Dacke, som hade sina rötter i denna bygd, ska dyka upp. Intill ligger kålgården, trädgården där gårdens folk odlar en del av vad de behöver. Här finns mat till både folk och fä. Även läkeväxter som man behöver finns och runt odlingen surrar bin från gårdens stockkupa.

En första skymt av gården, där på andra sidan dammen.

Gärdesgårdarna möter man när man närmar sig gården.