Byggnaderna

Husen runt gårdsplanen är byggda i antingen skiftesverk eller knuttimrade. På samtliga hus ä r det i dagläget trätak, bestående av tjärade brädor, som ligger i dubbla lager. Förberedelserna för att lägga ett torvtak på bostadshuset är påbörjat. Arbetet med att färdigställa husen, interiört och exteriört går vidare.

När gården sedan är helt färdig kommer gårdsplanen att vara helt kringbyggd. Det saknas ännu en tvåvånings loftbod och några mindre gårdshus.

Rakt in från porten ligger bostadshuset, knuttimrat, byggt i västgotisk stil.

I oktober 2007 restes ett nytt hus på gården. Det fick vila halvfärdigt under vintern…

…och i början av maj återupptogs arbetet. Takresning och sedan takläggning.

Det nya husets tak byggdes ihop med ladan på andra sidan portöppningen för att på så sätt få en överbyggd port till gården.

Portöppningen från innergården

Bostadshuset till vänster och ladugården till höger, ner mot porten.

Porten, under takläggningen

I porthålet ska det bli ett par stadiga "luckor" som kan stängas.

Från bron nere vid dammen har man fin utsikt över gården och den omgivande naturen. Här är härligt att sitta och lyssna till vattnets porlande och fåglarnas kvitter.

Bastubygge

Under vintern 07-08, påbörjades bygget av en liten knuttimrad stuga, en bastu. Eftersom denna byggteknik är liksom ett pussel, och väderleken inte var den bästa, skedde de första stegen inne i en maskinhall. Där blev sedan stugan stående tills tiden var mogen att ta ut den och placera den på sin rätta plats..

Ibland är det väldigt händigt att kunna använda den moderna tekniken som hjälpmedel, till exempel när en liten timmerstuga ska flyttas…

Grunden är lagd och de första stockarna på plats. Nu vidtar arbetet med att borra och dymla ihop stocken så att stugan blir stabil. Stocken tjäras både på undersida och översida med riktig trätjära och skarvarna ska sedan drevas med mossa så det blir riktigt tätt.

När väggarna så småningom nått fullhöjd tjäras även utsidan.

Därefter läggs ryggåsen och två väggband på plats och taket kan sedan börja läggas.

Ryggåsen på plats.

Ryggås och väggband har till uppgift att hålla väggarna täta och på plats genom sin tyngd. Foto taget från dammkanten..

Taket byggs av brädor i två lager som tjäras i flera omgångar.

Man kan inte säga annat än att utsikten från taket är njutbar.

Utsikten åt andra hållet är inte heller så dålig.

Här ligger den lilla stugan och kurar i väntan på våren.