Historia

Eftersom vi befinner oss i Gullabobygden, som en gång var gränstrakt, finns det många historier om både det ena och det andra. Många är säkert helt sanna medan andra kanske har bättrats på lite under tidens gång. Namnet Glosebo är dokumenterat år 1390, då stavat Glosebodha enligt ett dokument i Vadstena, ur det danska riksarkivet. I Glosebodha låg förmodligen bygdens första kyrka. Det påstås att man i hednisk tid offrat till Gloson där. Gloson berättas ha varit en förskräcklig stor vit sugga med bara ett öga. Med sina offer försökte skogsborna blidka Gloson vars blickar från det enda ögat kunde döda. Det skulle dröja långt in i vår tid innan rädslan för Gloson försvann ur folktron.

På julnatten sades Gloson ha förskansat sig i kyrktornet och jagade därifrån upp stämningen bland julottebesökarna. För dessa gällde det att besinna sig på grusgången fram mot kyrkporten. Att snegla upp mot kyrkspiran, där Gloson satt och tittade på kyrkobesökarna kunde sluta riktigt illa. Långt in på 1800-talet fanns det de som trodde att den som mötte Glosons blick blev förstenad, därför tog sig kyrkfolket fram till porten med raska steg och sänkta huvuden.

Att Gloson skulle vara förklaringen till namnet Glosebo tror vi inte. Troligare är att byn namnats efter vattendraget Glosa som runnit fram här. Tyvärr vet man inte riktigt var ån runnit eftersom marken har dikats i omgångar.

Trumbackarna och Spjutamossen.

I ofärdstider samlade man till uppbåd vid Trumbackarna då dansken var i antågande. Man kallade samman bondebefolkningen i området genom att låta trumman ljuda. Trumbackarna är belägna mellan Glosebo och Lönbomåla.

En historia/sägen som ofta berättades muntligt i bygden förr var att bönderna samlades där, mötte dansken och efter sammandrabbning drev de fienden ut i Spjutamossen och nedgjorde dem till sista man. Spjutamossen ligger mellan Glosebo och Videbäcksmåla.